You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tin tức chuyên môn > Công tác Thanh tra > CT, KH thanh tra > V/v thông báo số điện thoại nóng của Đoàn kiểm tra liên ngành về chấp hành thời gian làm việc

V/v thông báo số điện thoại nóng của Đoàn kiểm tra liên ngành về chấp hành thời gian làm việc

26/06/2013

Để kịp thời phát hiện, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm giờ giấc làm việc, Sở Nội vụ thông báo số điện thoại nóng của Đoàn kiểm tra liên ngành như sau:
- Số điện thoại cố định của Thanh tra Sở Nội vụ: 059.3717412;
- Số điện thoại di động của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ: 0905198789.UBND TỈNH GIA LAI
SỞ NỘI VỤ

Số: 781/SNV-TTr
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Gia Lai, ngày 24 tháng 6 năm 2013
V/v thông báo số điện thoại nóng của Đoàn kiểm tra liên ngành về chấp hành thời gian làm việc    
Kính gửi:
               - Các sở, ban, ngành tỉnh;
               - UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (tại văn bản số 858/UBND-NC ngày 27/3/2013) về việc giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra đột xuất việc chấp hành thời gian làm việc của CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; ngày 02/5/2013 Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 541/KHKT-SNV và Quyết định số 543/QĐ-SNV thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra đột xuất theo ý kiến chỉ đạo trên. Đến nay, đã tổ chức kiểm tra 03 đợt tại 02 Sở thuộc tỉnh; một số xã, phường và quán ăn, quán càfê giải khát... trên địa bàn thành phố Pleiku. Đồng thời, một số Sở, ngành, UBND cấp huyện đã chủ động ban hành kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của CBCCVC thuộc cơ quan, đơn vị mình.

Để kịp thời phát hiện, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm giờ giấc làm việc, Sở Nội vụ thông báo số điện thoại nóng của Đoàn kiểm tra liên ngành như sau:

- Số điện thoại cố định của Thanh tra Sở Nội vụ: 059.3717412;
- Số điện thoại di động của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ: 0905198789.

Đề nghị các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông báo công khai số điện thoại nóng trên để CBCCVC và nhân dân trong tỉnh biết, kịp thời phản ánh những trường hợp vi phạm.

Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TTr.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Huỳnh Thế Mạnh

Lượt xem: 5643
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đình Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.