You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

VĂN BẢN

Văn bản pháp quy
Văn bản chỉ đạo, điều hành

Văn bản pháp quy


 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
88/2017/NĐ-CP 27/7/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
05/2013/TT-BNV 25/6/2013 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/4/2015 TTLT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
10/2015/TTLT-BYT-BNV 27/5/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
11/2015/TTLT-BYT-BNV 27/5/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế cộng đồng
56/2015/NĐ-CP 09/6/2015 Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
53/2015/NĐ-CP 29/05/2015 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
01/2014/TT-BNV 10/01/2014 Thông tư Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
14/2014/TT-BNV 31/10/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Văn bản chỉ đạo, điều hành


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
28/QĐ-BNV 08/01/2018 Ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước
810/QĐ-UBND 20/11/2017 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển công chức năm 2017 của tỉnh
3368/KH-UBND 29/8/2017 Tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2017
3108/BNV-CCVC 12/6/2017 V/v thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức
2205/UBND-NC 16/6/2017 V/v điều chuyển nguồn tuyển dụng vào viêc chức giáo viên, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2016 của tỉnh
1885/UBND-NC 26/5/2017 Về việc thực hiện công việc UBND tỉnh giao
1382/BNV-TCBC 17/3/2017 V/v thực hiện Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ
1156-CV/BTCTU 07/4/2017 V/v chiêu sinh lớp hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp Lý luận chính trị và đào tạo sau đại học tại Nhật Bản
01/TB-HĐKT 28/3/2017 Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ
30/11/2016 882/QĐ-UBND Ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh
Displaying results 1-10 (of 57)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.