You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC


HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI
 
- Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 - các yêu cầu, tải tại đây.
- Quyết định số 871/QĐ-TĐC ngày 22/5/2012 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước (đính kèm giấy chứng nhận), tải tại đây.

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG HTQLCL TƯƠNG ỨNG VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
 
STT Tên tài liệu Ký hiệu Điều khoản TCVN 9001:2008
I CÁC QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN
01 Sổ tay chất lượng STCL-ISO 4.2.2
02 Quy trình kiểm soát tài liệu QT.01-ISO 4.2.3
03 Quy trình kiểm soát hồ sơ QT.01-VP 4.2.4
04 Quy trình đánh giá nội bộ QT.02-ISO 8.2.2
05 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT.03-ISO 8.3
06 Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa QT.04-ISO 8.5.2; 8.5.3
II CÁC QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN THUỘC CÁC LĨNH VỰC (Áp dụng theo Bộ Thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, ban hành)
1 Lĩnh vực Công vụ, công chức
2 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về hội
3 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
4 Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
5 Lĩnh vực Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
6 Lĩnh vực Chính quyền địa phương
7 Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
8 Lĩnh vực Văn thư lưu trữ

 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đình Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.