You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu chung > Nhiệm vụ của lãnh đạo
       1. Đồng chí Nguyễn Đình Tiến - Giám đốc Sở:
      Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách: công tác cán bộ, công chức, viên chức Hành chính - Sự nghiệp của tỉnh, cán bộ doanh nghiệp nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác Tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý các tổ chức Hội; công tác Văn phòng Sở.
      Là Chủ tài khoản của cơ quan.

      2. Đồng chí Võ Quốc Hùng - Phó Giám đốc Sở:
      Giúp Giám đốc Sở phụ trách những công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính ở địa phương; công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội vụ ở địa phương; công tác Văn thư - Lưu trữ của địa phương. Điều hành công việc chung khi Giám đốc Sở đi vắng.
      Thực hiện nhiệm vụ là Người được ủy quyền của Chủ tài khoản cơ quan.

      3. Đồng chí Trần Đại Thắng - Phó Giám đốc Sở:
      Giúp Giám đốc Sở phụ trách những việc liên quan đến công tác xây dựng chính quyền; bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp; cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính; quy chế dân chủ ở cơ sở (cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và xã, phường, thị trấn); công tác Dân vận của Chính quyền; công tác Thanh niên.

      4. Đồng chí Hồ Hải Tần - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh:
      Giúp Giám đốc Sở phụ trách những công việc liên quan đến công tác tôn giáo ở địa phương và một số công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.
 
(Theo Quyết định số 1855/QĐ-SNV ngày 18/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai)
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đình Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.