You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Văn thư - Lưu trữ > Tin tức hoạt động > Kỷ niệm 74 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2020)

Kỷ niệm 74 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2020)

03/01/2020

Ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 1CP/VP với nội dung: "Xét rằng một vài công sở đã tự tiện hủy bỏ hay bán các công văn và hồ sơ cũ. Hành động ấy có tính cách phá hoại, vì sợ làm mất những tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia. Vậy yêu cầu các ông Bộ trưởng ban chỉ thị cho nhân viên các sở phải gìn giữ tất cả các công văn, tài liệu và cấm không được hủy những công văn, tài liệu ấy nếu không có lệnh trên rõ rệt cho phép hủy bỏ. Xin nhắc rằng những hồ sơ hoặc công văn không cần dùng sau này sẽ phải gửi về những sở lưu trữ công văn thuộc Bộ quốc gia Giáo dục tàng trữ. Những viên chức không tuân lệnh này sẽ bị nghiêm trị". Đã 74 năm trôi qua Thông đạt này vẫn còn nguyên giá trị và đó cũng chính là một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam.
       Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đến ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, trong đó quyết định: "Ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam - lấy tên là "Ngày Lưu trữ Việt Nam”.
       Đối với  Gia Lai. Sau khi Luật lưu trữ có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản quản lý chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác lưu trữ . Có thể nói việc ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ của địa phương đã  tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung  của Luật lưu trữ, phát huy được tối đa năng lực hoạt động quản lý điều hành của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của công tác lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức. Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong  công tác văn thư, lưu trữ.
 
Ứng dụng CNTT trong công tác lưu trữ

       Hiện nay, Chi cục Văn thư - Lưu trữ nói riêng và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nói chung đã được cấp chứng thư số, chữ ký số và phát hành văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử; đa số  công chức, viên chức  sử dụng hệ thống trao đổi công việc trong nội bộ nhằm truyền tải nhanh nội dung thông tin, văn bản, phát huy tính chủ động của từng công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Phần mềm quản lý văn bản được vận hành, văn bản đi, đến được xử lý trên phần mềm, giảm lượng lớn văn bản, giấy tờ cần phải in ấn, tạo thuận lợi cho việc lưu trữ, tra cứu tài liệu cho công chức, viên chức của đơn vị và tiết kiệm được thời gian, chi phí mua sắm văn phòng phẩm… phát huy giá trị của tài liệu điện tử tiến tới thực hiện việc lập hồ sơ điện tử hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức. Phát huy giá trị của tài liệu điện tử tiến tới thực hiện việc lưu trữ điện tử theo đúng tinh thần nội dung quy định của Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan tổ chức; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; quy trình quản lý văn bản điện tử ( đi, đến) lập và nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan, nhất  là triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
       Trong năm 2019, triển khai thực hiện Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành  Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2023, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức chỉnh lý được 268,57 mét tài liệu theo lộ trình của Đề án. Hoàn thành việc tạo lập cơ sở dữ liệu đối với Phông UBND tỉnh Gia Lai - Kon Tum giai đoạn 1982-1991 tương đương 21.698 trang văn bản; Phông UBND tỉnh Gia Lai 1992 đến năm 2000 được hơn 70.000 trang văn bản, đạt 100% kế hoạch; phối hợp với Trung tâm Tin học trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hoàn thành việc thực hiện số hóa tài liệu Phông UBND tỉnh Gia Lai giai đoạn 1982-1988 được 77.921 văn bản, đạt 100% kế hoạch.
       Tuy nhiên, công tác lưu trữ của tinh cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức,  nhất là công tác bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử có giá trị vĩnh viễn. Hiện nay tỉnh ta chưa có Kho lưu trữ chuyên dụng, đang bố trí tạm Hội trường Trụ sở Liên cơ quan tỉnh, diện tích 195m2 và 03 phòng tại tầng 1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội với diện tích 60 m2 làm kho bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; diện tích kho và các trang thiết bị bảo quản không đảm bảo theo tinh thần Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng.
       Chính vì vậy, trong năm 2020 được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ cùng với sự phấn đấu của tất cả các cấp, các ngành và toàn thể CCVC ngành Văn thư - Lưu trữ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . Hy vọng công tác lưu trữ sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Gia Lai
Lượt xem: 617
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.