You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Văn bản đã ban hành > Xây dựng chính quyền

Văn bản Xây dựng chính quyền


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1659/SNV-XDCQ 13/11/2018 Về việc báo cáo số lượng, chất lượng đối với CBCC và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở và số lượng, chất lượng HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
1612/SNV-XDCQ 07/11/2018 V/v triển khai đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và chính quyền cơ sở năm 2018
610/SNV-XDCQ 23/5/2018 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương
1668/SNV-XDCQ 27/11/2017 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở và chất lượng HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2014
1481/SNV-XDCQ 19/10/2017 V/v triển khai đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và chính quyền cơ sở
1441/GM-XDCQ 09/10/2017 Họp đánh giá, chấn chỉnh, hệ thống hóa, đơn giản hóa chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về lĩnh vực xây dựng chính quyền
578/SNV-XDCQ 05/5/2017 V/v đánh giá, đề xuất thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và ở thôn, làng, tổ dân phố trên toàn tỉnh
325/SNV-XDCQ 16/3/2017 V/v báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Nội vụ nhằm sửa đổi, bổ sung các nghị định của Chính phủ về quản lý, thực hiện chế độ, chính sách đổi với CBCC và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
28/SNV-XDCQ 09/01/2017 V/v phối hợp, rà soát, thống kê, đánh giá, báo cáo, đề xuất về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính các cấp
29/BCĐ-SNV 09/01/2017 V/v chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 985/KH-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh trong năm 2017 và giai đoạn tiếp theo
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.