You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tin tức chuyên môn > Công chức, Viên chức > Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh

Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

08/07/2020

Căn cứ Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Kế hoạch số 1363/KH-UBND), Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh) thông báo tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020 tỉnh Gia Lai với các nội dung như sau:
       1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Gia Lai có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 Mục II Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
       2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Số lượng chỉ tiêu theo vị trí việc làm cần tuyển là 146 chỉ tiêu (có bảng nhu cầu chi tiết kèm theo Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại đây, website của các cơ quan, địa phương và niêm yết công khai tại trụ sở của Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu tuyển dụng của tỉnh Gia Lai.
       3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại Khoản 3 Mục II Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
       4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Chi tiết tại Khoản 5 Mục II Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai.
        5. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu:
       - Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu tại đây) trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng và kèm theo bản giấy phô tô các loại giấy tờ: bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các giấy tờ ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.
        - Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký: Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/8/2020.
       Sau khi kết thúc thời gian thực hiện việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (tính đến đến 17 giờ 00’ ngày 07/8/2020), các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện báo cáo nhanh danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi về Sở Nội vụ trước 18 giờ 00’ cùng ngày. Kết thúc thời hạn nói trên (vào lúc 18 giờ 07/8/2020), Sở Nội vụ không nhận được danh sách báo cáo nhanh của các cơ quan, đơn vị, địa phương thì xem như cơ quan, đơn vị, địa phương đó không có thí sinh đăng ký dự tuyển.
       - Địa điểm tiếp nhận Phiếu: Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào chỉ tiêu tuyển dụng cơ quan, đơn vị nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan, đơn vị đó theo hướng dẫn chi tiết quy định tại Mục IV Kế hoạch số 1363/KH-UBND.
       6. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển: Xem chi tiết tại Mục III Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai.
       7. Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/người do các cơ quan, đơn vị, địa phương thu và nộp về Hội đồng thi (qua Sở Nội vụ).
       8. Tài liệu ôn thi; Thời gian và địa điểm tổ chức thi:
       - Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng thi công bố để thí sinh được biết và tự ôn thi trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn.
       - Thời gian và địa điểm tổ chức thi: Sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn.
       Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu tuyển dụng chịu trách nhiệm nhận phiếu, kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ; Tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Biểu mẫu đính kèm) nộp về Hội đồng thi (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/8/2020, đồng thời gửi kèm theo tập tin danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển (font chữ Times New Roman, size 12, soạn thảo bằng Microsoft Office Excel) tại địa chỉ hộp thư điện tử ccvc.snv@gialai.gov.vn hoặc ccvcsnv@gmail.com.
       Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu tuyển dụng niêm yết công khai tại trụ sở và đồng thời đăng công khai trên website của cơ quan, đơn vị mình; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đăng tin, đưa tin thông báo này để mọi người dân được biết.
       Nội dung chi tiết về tuyển dụng công chức hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai được quy định tại Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi được Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh và Sở Nội vụ thông báo công khai trên website của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: http://snv.gialai.gov.vn.
       Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức - Viên chức, điện thoại 0269 3823061 hoặc số 0269 3717412 Thanh tra Sở Nội vụ) để được hướng dẫn.

Chi tiết Thông báo, xem tại đây./.
Lượt xem: 11232
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đình Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.