You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Văn bản pháp quy


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
32/2002/QĐ-BTCCBCP 01/07/2002 Quyết định v/v Ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước"
47/2005/QH11 14/06/2005 Sửa dổi, bổ sung của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005
15/2003/QH11 26/11/2003 Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng
39/2012/NĐ-CP 27/04/2012 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng
07/2011/TT-BNV 01/04/2011 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo”
01/2012/TT-BNV 16/01/2012 Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
06/2011/TTLT-BCA-BNV 08/09/2011 Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Nội vụ quy định các chức danh tương đương để xét khen thưởng đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến trong Công an nhân dân
03/2011/TTLT-BNV-TTCP 06/05/2011 Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.